Oferta

Wywiad gospodarczy

Polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub windykacji.
mediacje gospodarcze
wywiad gospodarczy
zawiadomienie do prokuratury
W naszej firmie wywiad gospodarczy prowadzi detektyw ponieważ to on ma większe możliwości pozyskiwania danych, choćby dlatego, że może je przetwarzać bez zgody osób, których te dane dotyczą. Do tego pozyskane informacje weryfikują osobiście — jadąc do firmy, rozmawiając z zarządem, pracownikami i kontrahentami.
Zlecenie niniejszej usługi oprócz pełnej wiedzy na temat kontrahenta/ dłużnika może dotyczyć tylko wybranych, szczątkowych informacji do których należą: