Windykator – przyjaciel, czy wróg?

~ MEDIARE

Kim jest windykator? To pracownik firmy windykacyjnejosoba zajmująca się odzyskiwaniem długów i należności swoich klientów. Windykator dąży w swych działaniach do nakłonienia dłużnika do spłaty długu, czy należności (oczywiście wszystko w oparciu o przestrzeganie podstaw prawnych). Jest on poniekąd nicią porozumienia, wiążącą dłużnika z wierzycielem (swoim zleceniodawcą). To on, w imieniu wierzyciela nawiązuje kontakt z dłużnikiem, ustala z nim szczegóły spłaty długu, wskazując konkretny i akceptowalny przez obie strony termin i sposób uregulowania zaległych płatności.

W powszechnie przyjętej opinii praca windykatora nierzadko kojarzona jest z pracą komornika – być może stąd negatywne postrzeganie tego zawodu. Czy jednak rzeczywiście windykator to wróg? Skąd porównanie z komornikiem? Otóż, zarówno ten pierwszy, jak i ten drugi, dążą do odzyskiwania należności, z tą jednak różnicą (o której często się zapomina), że windykator nie działa przeciwko nam, tylko dla nas – jego działanie nie ma na celu zajęcia naszego majątku, jak w przypadku komornika, a wręcz przeciwnie – uchronienie nas przed tą ostatecznością. Czy więc windykator to na pewno nasz wróg?

Oczywiście, nie można zaprzeczyć współpracy windykatora z komornikiem, jest to jednak ostateczne rozwiązanie problemu. W chwili gdy pierwszy etap odzyskiwania długu okazuje się być nieskuteczny i brak szansy na zawarcie porozumienia sprawa najpierw trafia do sądu (współpraca windykatora z kancelarią prawną), a stąd może trafić właśnie do komornika. Czy to jednak wystarczy, aby windykatora uznać za „zło konieczne”?

Przyjrzyjmy się bliżej roli windykatora. Co leży w zakresie jego usług? Przede wszystkim kontakt z dłużnikiem – zarówno pośredni (tj. za pomocą lisów, wiadomości e-mail, sms, czy poprzez kontakt telefoniczny) jak i bezpośredni (osobiste spotkanie z dłużnikiem, czy mediacje na stopie dłużnik-wierzyciel). Głównym zadaniem windykatora jest skuteczne nakłanianie dłużnika do spłaty powstałego zadłużenia. Dobry windykator działa nie tylko na korzyść swojego zleceniodawcy, tj. wierzyciela, ale również bierze pod uwagę sytuację dłużnika. Widać to szczególnie w trakcie negocjowania spłaty długu/należności, kiedy windykator dąży do zadowolenia obu stron, tj. z jednej strony – do jak najszybszego odzyskania należności, a z drugiej umożliwienia dłużnikowi wyjścia z sytuacji w jakiej się znalazł, tym samym pomagając mu uniknąć wyroku sądowego (rozłożenie zadłużenia na dogodne raty znacznie ułatwia pozytywne zakończenie sprawy). Choć windykator chce pomóc nie tylko wierzycielowi, ale i dłużnikowi, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, to nie wszystko zależy wyłącznie od niego, bez aprobaty dłużnika, jego chęci i dobrej woli ma on związane ręce. Zaproponowane rozwiązanie powinno więc zostać ustalone wspólnie, z wyraźną zgodą dłużnika i aprobatą wierzyciela. Należy więc pamiętać i dwa razy się zastanowić, czy nie warto przystać na negocjacje, po co działać przeciwko sobie, skoro inni wyciągają pomocną dłoń? Po co „włóczyć się po sądach”, tracić nerwy i czas? Po co oddać sprawę w ręce komornika? Poza tym dzięki negocjacjom możliwa jest jeszcze dalsza współpraca z dłużnikiem, warto więc, aby zarówno dłużnik, jak i wierzyciel dołożyli wszelkich starań, by nie doprowadzić do bankructwa przedsiębiorstwa dłużnika. Przecież można tego uniknąć, wystarczy jedynie podjąć właściwą decyzję we właściwym czasie.

I tak przechodzimy do kolejnego punktu, jakim są cechy i umiejętności, którymi powinien odznaczać się dobry windykator. Poza wspomnianą wyżej skutecznością i oczywistym profesjonalizmem, niezwykle istotne są tutaj zdolności psychologiczne, szczególnie umiejętność komunikacji z klientem, nawiązania z nim kontaktu, z taktem i wyczuciem, a zarazem z wykorzystaniem sztuki perswazji oraz zdolności negocjacyjne, nie należy również zapominać o aktywnym słuchaniu. Komunikaty powinny być przekazywane w sposób prosty i zrozumiały, bez zbędnych zawiłości, z rzetelną informacją, a w razie potrzeby również ze stosownym wyjaśnieniem; Nierzadko w trakcie prowadzonych rozmów emocje dłużnika biorą górę nad rozsądkiem, jednak nie powinno to dotyczyć windykatora, który nie tylko powinien, ale wręcz musi „trzymać swoje nerwy na wodzy” i być opanowany. Nie jest to łatwe, ale spokój windykatora może udzielić się również dłużnikowi, a wtedy łatwiej o nawiązanie dialogu. No i na koniec cecha, o którą w dzisiejszych czasach niełatwo – cierpliwość, niezbędna zarówno w kontaktach z dłużnikiem, jak i prowadzonych negocjacjach (w tym przypadku, dobrze jeśli towarzyszy jej również systematyczność). Myślisz, że taki windykator nie istnieje? Mylisz się, windykator też człowiek, a skuteczny windykator to wcale nie ten, który zastrasza, czy grozi, a ten który próbuje zrozumieć i motywuje, wykorzystując do tego sztukę perswazji. Wiele zależy od Twojego podejścia. Nie nastawiaj się, że to wróg, to jedynie stereotypowe myślenie, sprawdź, skorzystaj, a kto wie, być może zyskasz przyjaciela, który pomoże uratować nie tylko Twoją firmę, ale i Ciebie.

Inne z sekcji blogowej