Często zadawane pytania

Kancelaria prawna prowadzi sprawę tylko w sądzie i z góry lub po sprawie bierze swoje wynagrodzenie ( zazwyczaj od 1200,00 do 7600,00 zł, kwota uzależnione od wysokości roszczenia) bez gwarancji odzyskania pieniędzy,  Mediare oprócz czynności Kancelarii Prawnych, prowadzi wywiad gospodarczy, szuka nabywców na dług, wpływa na dłużnika społecznie i psychologicznie (monity telefoniczne, emailowe, pisemne i przede wszystkim działania terenowe) współpracujemy  Komornikiem i co najważniejsze swoje wynagrodzenie  bierze dopiero po skutecznym odzyskaniu pieniędzy. W Firmie Windykacyjnej Mediare nad sprawą pracuje zespól ludzi, a w Kancelarii Prawnej tylko Radca Prawny lub Adwokat.

Zasadniczo proces windykacji dzieli się na cztery etapy: 1) prewencji 2) polubowny, 3) sądowy, 4) komorniczy. Windykacja podjęta na etapie polubownym jest najbardziej efektywna. Na tym etapie dochodzi do działań w bezpośrednim otoczeniu dłużnika, osobistych negocjacji i ustalenia harmonogramu spłat. ( ponad 78% rozwiązanych na tym etapie.

W razie konieczności uzyskania nakazu zapłaty Mediare bierze na siebie koszt reprezentowania wierzyciela przed sądem oraz prowadzi kompleksowo postępowanie. Na etapie egzekucji komorniczej przedstawiciel Mediare bierze aktywny udział w czynnościach wskazując składniki majątkowe dłużnika pozwalające na zaspokojenie długu.

MEDIARE działa na zasadzie prowizji od odzyskanych należności („success fee”), co sprawia, że zależy nam na szybkości i skuteczności całego procesu. Działania prowadzone są terenowo, bezpośrednio w negocjacjach z dłużnikiem, wszystkie koszta związane z dochodzeniem należności ponosimy sami.

NIE. Wynagrodzeniem Mediare jest tylko prowizji od sukcesu, tzn. ustalonego umownie procentu od wartości spłat od dłużnika.

Jako firma windykacyjna z dużym doświadczeniem, a działamy od 2004r. i wiemy, że takie działania prowadzenia windykacji nie są skuteczne. Naszą dewizą jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem, dlatego nasze działania są prowadzone w bezpośrednim otoczeniu dłużnika.

NIE. Wszystkie koszta związane z dochodzeniem należności ponosi Mediare.

Na rynku jest wiele kancelarii adwokackich oraz firm zajmujących się windykacją. Minusem kancelarii adwokackich jest brak zespołu windykacji terenowej, mediatorów i często też żądają zapłaty zaliczki na poczet prowadzonego postępowania. Minusem wielu firm windykacyjnych jest brak prawników.

My posiadamy własny zespół prawników, którzy reprezentują naszego klienta na nasz koszt.

Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Każda sytuacja jest inna i powinna być traktowana indywidualnie. Firmy windykacyjne zajmujące się profesjonalnie ściąganiem długów dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczonym personelem, dlatego z pewnością zlecenie windykacji będzie skuteczniejsze niż samodzielne podjęcie kroków w odzyskaniu należności.

Tak. Reprezentujemy Pana w sądzie bez opłaty za wynajęcie prawnika. Nasi klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną. W takim przypadku lepiej zlecić odzyskanie wierzytelności profesjonalnej firmie niż samodzielnie ją egzekwować.

Oddając sprawę do komornika nie ma Pan żadnego wpływu na prowadzone działania egzekucyjne. Zlecając sprawę Mediare, ma Pan gwarancję aktywnego uczestnictwa w postępowaniu komorniczym. Bardzo często wskazujemy komornikom ukryty majątek dłużników. Dlatego nasi klienci mają gwarancję uczestnictwa specjalistów w czynnościach komorniczych.

TAK. MEDIARE za wykonane usługi wystawia faktury VAT. Nasi klienci mogą wynagrodzenie naszej firmy zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.